Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Sách Nho Tầu xưa dạy tiếng Anh thế nào?

Ấu học cố sự quỳnh lâm (幼學故事瓊林) là cuốn sách "giáo khoa" cung cấp kiến thức nền tảng cho giáo dục Hán học thời xưa. Sách của Trung Quốc, lưu truyền khá phổ biến tại Việt Nam. Đây là phần trích một trang trong một bản sách này lưu hành tại Việt Nam, bản này có thể được in ván gỗ tại Trung Quốc vào khoảng cuối thế kỉ 19 hoặc đầu thế kỉ 20, chưa rõ in ở tỉnh nào tại Trung Quốc. 

Lưu ý là ở phần trên của trang sách (phần "thiên đầu") ở bản này đã được "tăng bổ" nội dung dạy tiếng Anh khá thú vị, nội dung này đương nhiên không thuộc bản gốc của Ấu học cố sự quỳnh lâm vốn chỉ được viết bằng Hán văn, mà do người Trung Quốc đương thời bổ sung để bắt kịp với nhu cầu thời đại cần học tiếng Tây.

Cách dạy cũng có nhiều điểm thú vị. Dạy theo đơn vị câu văn mẫu, và theo đơn vị từ vựng. Mỗi "bài" gồm 3 dòng, dòng trên là câu tiếng Trung Quốc (cận-hiện đại, đọc từ phải qua trái theo kiểu Tàu), dòng giữa là câu tiếng Anh, dòng dưới cùng là cách phát âm câu tiếng Anh ở trên, chú âm na ná bằng âm đọc tiếng Trung Quốc đương thời (đọc từ trái qua phải theo kiểu Tây). Ví dụ cột đầu tiên: 

1. 閣下尊姓大名 [Các hạ tôn tính đại danh - Gexia zun xing da ming - Họ tên quý ngài là gì?]
2. What is your name, sir? [Tên ngài là gì?] 
3. 忽脫,一司,由鞋,來姆,守而 

Riêng dòng cuối này rất thú vị nên cần nói rõ hơn: cách phát âm nếu ghi theo phiên âm tiếng TQ phổ thông hiện đại, và ghi theo kiểu tiếng Việt bỏ dấu là:

- hu-tuo yi-si you-xie lai-mu shou-er [pinyin] 
- hu-thua y-xư yêu-xia lai-mu sâu-ơ [phát âm Việt]
- What       is      your     name   sir

Nhận xét: 

(1) Các âm gió cuối từ tiếng Anh đã được "âm tiết hoá" trong phần ghi âm (~t > ~tuo, ~m > ~mu), điều này vẫn còn lưu giữ đến ngày nay trong cách ghi âm tiếng Tây tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam.
(2) Riêng từ "name" được phiên âm là "來姆" (lai-mu), chứng tỏ soạn giả NÓI NGỌNG, nhầm N (name) thành L (Lai-mu) :-) 
(3) Chưa rõ nguyên nhân tại sao lại phiên âm từ "your" thành "由鞋" (pinyin ngày nay là "you-xie"), hay là nhầm từ "yours" với âm gió "s" thành "xie"? Hay là do phần phiên âm này cần phải đọc theo một phương ngữ nào đó? Tiếng Thượng Hải chăng?

Mong được chỉ giáo!

P/S: Khuyến mãi:
Nguồn tải cuốn Ấu học cố sự quỳnh lâm: http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=eng&sp=1027174&sp=T&suite=def

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét