Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Mục lục Kỉ yếu hội thảo 40 năm ngành Hán Nôm (1972-2012)

BỐN MƯƠI NĂM 
ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU HÁN NÔM (1972-2012)
 Kỉ yếu Hội thảo khoa học ngày 16/11/2012.- Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, quý II năm 2013.
- 36 tham luận của 32 tác giả.
- 630 trang, khổ 16x24 cm.  
- Tổ chức bản thảo: PGS.TS Phạm Văn Khoái, ThS Phạm Ánh Sao, ThS Đinh Thanh Hiếu, TS Nguyễn Tuấn Cường.
- Chế bản và Biên tập: Nguyễn Tuấn Cường.


 MỤC LỤCVũ Đức Nghiệu
Lời giới thiệu: Bốn mươi năm đào tạo và nghiên cứu Hán Nôm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
1

HỒI CỐ VÀ CẢM XÚC VỀ NGÀNH HÁN NÔM
1.                    
Phạm Văn Khoái
Bốn mươi năm ngành Hán Nôm, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
5
2.                    
Nguyễn Văn Thịnh
Một vài kỉ niệm về ngành Hán Nôm
19
3.                    
Nguyễn Công Việt
Bốn mươi năm nhớ thầy, nhớ bạn
33
4.                    
Phạm Thành Hưng
Bóng ô cuối làng
39

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG ĐÀO TẠO HÁN NÔM
5.                    
Nguyễn Kim Sơn
Giảng dạy và nghiên cứu Hán Nôm: Sứ mệnh cũ, nhiệm vụ mới
47
6.                    
Trần Ngọc Vương
Khai thác tiềm năng ngành Hán Nôm thế nào cho có hiệu quả nhất?
53
7.                    
Đinh Thanh Hiếu
Xây dựng chương trình đào tạo đại học ngành Hán Nôm theo chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
57
8.                    
Trịnh Khắc Mạnh
Đào tạo cán bộ nghiên cứu Hán Nôm ở bậc sau đại học trong những năm qua
67
9.                    
Đinh Thanh Hiếu
Giảng dạy kinh điển Nho gia trong tương quan với các môn học thuộc chương trình đào tạo đại học ngành Hán Nôm
83
10.                 
Phạm Văn Khoái
Hán văn Việt Nam và môn Hán văn Việt Nam trong chương trình đào tạo ngành Hán Nôm
91
11.                 
Nguyễn Tuấn Cường
Đào tạo chữ Nôm ở bậc đại học ngành Hán Nôm nhìn từ góc độ công nghệ đào tạo
113
12.                 
Lê Văn Cường
Thư viện số Hán Nôm: Hướng tiếp cận mới cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu Hán Nôm
133
13.                 
Phạm Văn Khoái (lược thuật)
Lược thuật thuyết trình của các Giáo sư Nhật Bản tại Bộ môn Hán Nôm
149
1. Yamabe Susumu: Huấn độc Hán văn
150
2. Yamabe Susumu: Sự tiếp nhận Nho giáo ở Nhật Bản
173
3. Sato Susumu: Về các bộ từ thư từ điển cổ Nhật Bản hiện còn
179
4. Takayama Setsuya: Văn hiến học Hán tịch dưới góc nhìn của thư chí học
193
5. Sasahara Hiroyuki: Con người và xã hội dưới góc nhìn của văn tự học
199
6. Saito Mareshi: Hán văn Nhật Bản
211
7. Shimizu Masaaki: Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt
230
8. Makisumi Etsuko: Thơ chữ Hán Nhật Bản
235

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
14.                 
Nguyễn Thị Oanh
Mấy suy nghĩ về vấn đề văn bản học Hán Nôm hiện nay
249
15.                 
Nguyễn Thu Hoài
Giới thiệu khối tài liệu Hán Nôm đặc biệt quý hiếm hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
273
16.                 
Phạm Vân Dung
Ba bộ thi tuyển và nền thi học Đại Việt thế kỉ XV
285
17.                 
Đinh Thanh Hiếu
Lược quan về văn thi đình triều Nguyễn
301
18.                 
Bùi Bá Quân
Thực hành phệ pháp của nhà Nho Nguyễn Văn Lý (qua nghiên cứu văn bản Thọ Xương Đông Khê Chí Đình Phệ thuyết)
313
19.                 
Lê Tùng Lâm
Xác định lại thời điểm sáng tác Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn
329
20.                 
Vũ Thị Hương
So sánh Sưu thần kí với Việt điện u linhLĩnh Nam chích quái về thể loại và ngôn ngữ Hán văn
333
21.                 
Trịnh Ngọc Ánh
Khảo sát câu nghi vấn trong ngữ lục Thiền tông thời Lý-Trần
345
22.                 
Nguyễn Thị Thanh Chung
Kiếm hồ kí của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu
359
23.                 
Phạm Ánh Sao
Thêm một cách đọc Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế
369
24.                 
Nguyễn Tô Lan
Bước đầu nghiên cứu so sánh kịch bản Tuồng truyền thống Việt Nam và Việt Kịch (Quảng Đông)
385
25.                 
Phạm Văn Ánh
Nghiên cứu, giới thiệu thể loại Từ ở Việt Nam
405
26.                 
Đỗ Thu Hiền
Mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể thẩm mỹ trong thơ Nguyễn Trãi
427
27.                 
Dương Ngọc Dũng
Nguyễn Trường Tộ trong hố đen nhận thức cuối thế kỉ XIX
445
28.                 
Phan Thị Thu Hiền
Thể chế sách phong ở Việt Nam: Từ thiết chế chính trị đến thiết chế văn hóa
459
29.                 
Trịnh Văn Định
Đến và hóa thạch: Trương Lương trong tâm thức kẻ sĩ Việt Nam thế kỉ XVIII, XIX, đầu thế kỉ XX
473
30.                 
Nguyễn Quang Hồng
Xem lại vai trò của “cá” và “nháy” trong cấu tạo chữ Nôm
511
31.                 
Trần Trọng Dương
Song tiết hóa thủy âm kép trong thơ thất ngôn Đường luật
525
32.                 
Nguyễn Hùng Vĩ -
Trần Trọng Dương
Từ nguyên của khoảng, quãng, khoáng, khoán, khoang, xoang, xang, xương qua ngữ liệu tiếng Việt thế kỉ XIII-XX
557
33.                 
Nguyễn Thị Tú Mai
Vấn đề văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông trong nhóm văn bản chữ Nôm của Jeronimo Maiorica
573
34.                 
Nguyễn Văn Chiến
Khảo về nội dung và hình thức câu thơ Nôm mai hạc của Nguyễn Du trên gốm sứ
593
35.                 
Hà Đăng Việt
Loại thư song ngữ Hán Nôm: Sự bù đắp tri thức cho Hán học Việt Nam thế kỉ XIX
603
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét