Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Hán học Trung Quốc thế kỉ XX

Hán học Trung Quốc thế kỉ XX, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2010. Khổ 16x24, 738 trang.MỤC LỤC


Lời người dịch


7
1.          
Hà Đan
Phương Kha
Quá trình xây dựng và những thiếu sót trong lĩnh vực nghiên cứu văn tự học đại cương thế kỉ XX

11
2.          
Chu Hữu Quang
Tổng quan về các loại văn tự theo loại hình chữ Hán 

31
3.          
Chiêm Ngân Tân
Tổng thuật và đánh giá việc nghiên cứu vấn đề tính chất của chữ Hán trong thế kỉ XX

69
4.          
Trịnh Chấn Phong
Nghiên cứu trong thế kỉ XX về vấn đề tính chất của chữ Hán 

87
5.          
Trương Hiểu Minh
Nghiên cứu trong thế kỉ XX về cấu trúc tự hình chữ Hán 

103
6.          
Chương Quỳnh
Tổng thuật nghiên cứu văn hóa chữ Hán trong thế kỉ XX

117
7.          
Jerry L. Norman
W. South Coblin
Một hướng tiếp cận mới cho ngôn ngữ học lịch sử tiếng Hán

135
8.          
Tiết Phụng Sinh
Tính chất và mục đích của âm vận học Trung Quốc: Nhận xét từ hai “sự kiện”

159
9.          
Lã Bằng Lâm
Từ âm vận học truyền thống đến ngữ âm học lịch sử tiếng Hán: Trăm năm nhìn lại và nhìn tiếp

177
10.      
Lí Bảo Gia
Phùng Chưng
Nghiên cứu ở nước ngoài về cổ âm Trung Quốc

215
11.      
Từ Thời Nghi
Tìm hiểu và nghĩ lại việc pinyin hóa tiếng Hán và cải cách chữ Hán một trăm năm qua

233
12.      
Chu Quang Khánh
Cái được và cái mất trong nghiên cứu huấn hỗ học thế kỉ XX

253
13.      
Mai Quỳnh Lâm
Nhìn lại bình diện lí luận của huấn hỗ học văn hóa thế kỉ XX

291
14.      
Tống Thiệu Niên
Quách Tích Lương
Nghiên cứu trong thế kỉ XX về ngữ pháp cổ Hán ngữ

315
15.      
Vương Dư Quang
Uông Đào
Trần Ấu Hoa
Tổng thuật một trăm năm nghiên cứu lí luận văn hiến học Trung Quốc


359
16.      
Tào Chi
Tư Mã Triều Quân
Tổng thuật nghiên cứu trong thế kỉ XX về văn bản học

381
17.      
Lục Vĩnh Phong
Tổng thuật một trăm năm Đôn Hoàng học Trung Quốc

415
18.      
Hà Trung Lễ
Nghiên cứu trong thế kỉ XX về lịch sử chế độ khoa cử Trung Quốc

445
19.      
Trương Hải Yến
Nghiên cứu trong thế kỉ XX về lịch sử tư tưởng Trung Quốc

491
20.      
Phó Vĩnh Tụ
Hàn Chung Văn
Nhìn lại và nghĩ lại việc nghiên cứu trong thế kỉ XX về Nho học Trung Quốc

521
21.      
Trương Đào
Lược thuật nghiên cứu trong nửa đầu thế kỉ XX về kinh điển Nho gia (xoay quanh các vấn đề tác giả, niên đại hoàn thành và tính chất của Lục kinh)

539
22.      
Trương Đào
Đổng Diễm
Lược thuật nghiên cứu trong nửa sau thế kỉ XX về kinh điển Nho gia (xoay quanh các vấn đề tác giả, niên đại hoàn thành và tính chất của Lục kinh)

557
23.      
Trương Trì Bình
Bình giá về Khổng tử

579
24.      
Vương Tâm Trúc
Tổng thuật nghiên cứu lí học Trình – Chu trong thế kỉ XX tại Trung Quốc đại lục 

589
25.      
Trương Lập Văn
Siêu việt và sáng tạo: Hồi cố và triển vọng nghiên cứu Chu tử học thế kỉ XX

601
26.      
Trần Binh
Thành quả nghiên cứu Phật học tại Trung Quốc thế kỉ XX

619
27.      
Khanh Hi Thái
Một trăm năm nghiên cứu Đạo giáo: Hồi cố và triển vọng

645
28.      
Vương Trinh Niên
Hai mươi năm nghiên cứu tư tưởng chính trị Pháp gia

677
29.      
Giải Khải Dương
Tổng thuật nghiên cứu Mặc học trong thế kỉ XX

693
30.      
Hứa Đạo Huân
Bình giá về khảo cứ học thời Càn – Gia

703
31.      
Hà Bái Hùng
Xu hướng mới trong nghiên cứu Hán học thế kỉ XXI

711

Sách dẫn (Index)
719

2 nhận xét:

  1. Hèm, tặng ngay, tặng ngay!Nhớ ký kiếc đàng hoàng. Sách sau này bán có giá là nhờ vào mấy cái chữ ký ấy đấy :)) :))

    Trả lờiXóa
  2. haha, có vẻ bà chị này bị nhiễm "tư duy kinh tế sách" của Nhị Linh rồi :-)

    Trả lờiXóa