Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Lịch sử và Thần thoại (theo Văn Nhất Đa)

“Cái mà người nay gọi là mê tín thì lại là khoa học của người xưa, cái mà người nay gọi là thần thoại thì lại là lịch sử của người xưa. Những thần thoại cổ đại còn tồn tại đến ngày nay, nếu  màu sắc thần thoại càng đậm đặc, thì càng hàm chứa nhiều sự thật ngày xưa, trong đó không có cái gì gọi là hoang đường bịa đặt, càng không có cái gì gọi là ngụy tác. Những ghi chép [lịch sử] về thời xưa còn tồn tại đến nay chắc hẳn cũng có chỗ hợp với ý nghĩa lịch sử của người nay, nhưng giá trị của nó thiết nghĩ cũng chưa chắc đã cao hơn thần thoại. Nhìn chung, lịch sử là những ghi chép về hoạt động của nhân loại, còn thần thoại lại là ‘lời khai’ cho động cơ của những hoạt động ấy, từ lịch sử có thể biết nó là như vậy, còn từ thần thoại thì có thể biết tại sao nó là như vậy”.

Nguyễn Tuấn Cường dịch. 
Nguồn: 闻一多. “高裸郊社祖庙通考跋”. 清华学报, năm 1937: quyển 12 số 3, tr. 465-467.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét